+66(0) 38 314 233-4, +66(0) 81 781 2031 | info@karabuningresort.com |

ช่องทางการชำระเงิน คุณสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของเราได้ที่

ธนาคาร ธนชาติ

ชื่อบัญชี : บริษัท บุญศรีพิทักษ์ จำกัด

เลขที่บัญชี : 600-2-30343-4