หากท่านพักกับเรายิ่งนาน ราคายิ่งถูก กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนกต้อนรับของโรงแรม 081 – 945 3018