หากท่านพักกับเรายิ่งนาน ราคายิ่งถูก กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนกต้อนรับของโรงแรม